بارنز میز BARNES MAZE

بارنز میز BARNES MAZE

جهت یادگیری حیوان برای مکان یابی خود در تاریکی. (با پایه چرخ دار متحرک).