بارنز میز BARNES MAZE

بارنز میز BARNES MAZE

جهت يادگيري حيوان براي مكان يابي خود در تاريكي . (با پایه چرخ دار متحرك) .