گايد (محفظه كنترل) خرگوش (CBR1.PN)

گايد (محفظه كنترل) خرگوش (CBR1.PN)

از جنس پلكسي گلاس شفاف با قابليت رويت بدن خرگوش مشابه طرح ميشيگان آمريكا بد ون هيچگونه استرسي براي حيوان با قابليت تنظيم طولي متناسب با خرگوش جهت انجام تست پايروژن و خونگيري از گوش خرگوش.