گاید محفظه کنترل (CBR1.PN)

از جنس پلكسي گلاس شفاف با قابليت رويت بدن خرگوش مشابه طرح ميشيگان آمريكا بدون هيچگونه استرسي براي حيوان يا پيوي سي رنگي به دلخواه خريدار با قابليت تنظيم طولي متناسب با خرگوش جهت انجام تست پايروژن و خونگيري از گوش خرگوش .