گاید (محفظه کنترل) خرگوش (CBR2.PN)

از جنس پلكسي گلاس شفاف با قابليت رويت بدن خرگوش مشابه طرح Ehret آلمان بدون هيچگونه استرسي براي حيوان با قابليت تنظيم طولي متناسب با خرگوش جهت انجام تست پايروژن و خونگيري از گوش خرگوش.