گاید (محفظه کنترل) خرگوش (CBR2.PN)

از جنس پلكسي گلاس شفاف با قابليترويت بدن خرگوش مشابه طرح Ehret آلمان بدون هيچگونه استرسي برايحيوان يا پي وي سي رنگي به دلخواه خريدار با قابليت تنظيم طولي متناسب با خرگوش جهت انجام تست پايروژن و خونگيري از گوش خرگوش .