قفس سگ (CD1.PN)

قفس سگ (CD1.PN)

تمام استيل 304 مرغوب ضد زنگ شامل: شاسي و كلاف: از جنس پروفيل و لوله مناسب. دربهاي جلو: يك درب بزرگ اصلي از جنس لوله و تعبيه 2 درب كوچك مخصوص آب و غذا از جنس ورق استنلس استيل 304 مرغوب ضد زنگ درب پشت قفس: به صورت كشويي از بالا، از جنس ورق فرم داده شده . سقف قفس: از جنس لوله استنلس استيل. ديواره هاي كناري: از جنس ورق فرم داده شده . كف قفس: از جنس لوله استنلس استيل 304 و به صورت كشويي. سيني زير: از جنس ورق فرم داده شده به صورت كشويي. ظرف آب و غذا : هر دو از جنس استنلس استيل. چرخ ها: 4 عدد متحرك متناسب با قفس.