قفس نگهداری میمون (CM1.PN)

ازجنس هاي استنلس استيل 304 مرغوب ضد زنگ، فلز با پوشش گالوانيزه يا رنگ كوره اي الكترواستاتيك به دلخواه خريدار شامل :

كف : به صورت توري (ميله گرد جوشكاري شده) مشبك و مقاوم .

سيني زير : از جنس ورق استنلس استيل به صورت كشوئي جهت جمع آوري فضولات .

پايه زير قفس : داراي شاسي و كلاف به صورت چرخدار و متحرك جهت حمل قفس با ترمز مناسب .

شاسي و كلاف : از جنس نبشي و پروفيل .

درب اصلي قفس : با شاسي نبشي و ميله گرد جوشكاري شده (توري) با لولا مناسب و قفل هاي مناسب جهتجلوگيري از فرار حيوان .

درب كوچك قفس : با شاسي نبشي و ميله گرد جوشكاري شده (توري) با لولا مناسب و قفل هاي مناسب جهت جلوگيري از فرار حيوان (به صورت كشوئي جهت وارد و خارج كردن اضطراري حيوان) .

ديواره ثابت پشت قفس : از جنس توري ( ميله گرد جوشكاري شده ) تمام استيل كه بهشاسي قفس ثابت شده است .

ديواره متحرك پشت قفس : از جنس توري ( ميله گرد جوشكاري شده ) تمام استيل با شاسي و ريل مناسب و تعبيه ميله اهرمي جهت ترمز و ثابت كردن ديواره پشتي (كاربر مي تواند در هر اندازه كه بخواهد عمق قفس را ثابتنگهدارد) .

ديواره هاي سمت چپ و راست : جنس نيم آن از ورق استنلس استيل با ريل مناسب و نيم ديگر به صورت پلكسي گلاس شفاف كشوئي با قفل هاي مناسب در هر دو طرف .