باکس CPP

باکس CPP

از جنس پلکسی گلس مشکی با خطوط افقی و عمودی تاریک و روشن به صورت چرخدار. و به همراه كليه لوازم مربوطه و برنامه كامپيوتري براي تست هاي رفتاري و يادگيري در موش. با پایه چرخ دار متحرك