پلاس میز Elevated Plus Maze

پلاس میز Elevated Plus Maze

به صورت پلكسي گلس مشكي 4 كاناله با پايه تمام استيل مخصوص موش كوچك و رت به صورت چرخدار (با پایه چرخ دار متحرك) .