نردبان موش

نردبان موش

: جهت تست ورزش و عضله از جنس استیل و یا پلکسی گلس مقاوم با پایه حفظ تعادل از جنس فلز برای موش سوری و رت