باکس اپن فیلد (OPEN FIELD 2021.PN)

باکس اپن فیلد (OPEN FIELD 2021.PN)

از جنس پلکسی گلس مشکی با پایه به صورت چرخدار. به همراه كليه لوازم مربوطه و برنامه كامپيوتري براي اندازه گيري يادگيري در موش . با پایه چرخ دار متحرك