میز جراحی هیدرولیک (OT3.PN)

میز جراحی هیدرولیک (OT3.PN)

براي حيوانات متوسط شامل :

پايه : به صورت ثابت از جنس فلز با روكش استنلس استيل 304مرغوب ضدزنگ با قابليت تنظيم سطح ارتفاع با جك هيدروليك مناسب .

رايزر خروجي : تعبيه جاي خروجي فاضلاب و مايعات به همراه لوله متحرك جهت هدايت به محل فاضلاب .

سطل متحرك : تعبيه سطل متحرك جهت قراردادن ضايعات در حين جراحي .

جاي پايه سرم : به صورت كشويي در كنارهاي طولي ميز .

رويه ميز(سطح جراحي) : از جنس استنلس استيل 304 مرغوب ضدزنگ و مقاوم به صورت دو تيكه با قابليت تنظيم رويه به صورت V شكل با شيب مورد نظر(تنظيم سطح شيب در حالت هاي افقي و عمودي)