استخر شنا

از جنس پلگسی گلس با ضخامت حداقل 4تا 6 میلی متر به ابعاد قطر 20 و ارتفاع حداقل30تا40 سانتی متر با کفی جنس پلگسی گلس با ضخامت 10 میلی متر جهت جلوگیری از نشتی و ریزش آب به بیرون دارای 2 رینگ گرد از جنس پلگسی گلس که در بیرون و داخل استوانه نصب می شود.