رادیال میز Radial Maze

به صورت پلكسي گلس مشكي 8 كاناله با پايه تمام استيل مخصوص موش كوچك و رت به صورت چرخدار . (با پایه چرخ دار متحرك) .