مهار کننده خوکچه هندی (RG1.PN)

مهار کننده خوکچه هندی (RG1.PN)

از جنس پلکسی گلاس با قفل مناسب جهت مهار حیوان.