قفس های نگهداری رومبومیس (RHC.PN)

قفس های نگهداری رومبومیس (RHC.PN)

شامل :

قفس تمام استیل 304 مرغوب ضدزنگ مخصوص موش های جربیل بزرگ (Rhombomys opimus) با درب، سقف و کف مشبک به همراه سینی جمع آوری فضولات به صورت کشویی. با قابلیت باز شدن از سقف و درب.