رک 3 طبقه طیور فلزی (RHC3.PN)

رک 3 طبقه طیور فلزی (RHC3.PN)

شامل :

چرخ ها : 2 عدد ساده متحرك و 2 عدد ترمزدار .

كف قفس : متحرك از جنس توري گالوانيزه مشبك با كلاف مقاوم از جنس استنلس استيل 304 مرغوب ضدزنگ .

درب قفس : از جنس ورق آلومينيوم يا گالوانيزه با قفل مناسب .

ظرف آب و غذا : از جنس ورق استنلس استيل 304 مرغوب ضدزنگ با قابليت تغييرسايز جهت وزنهاي مختلف طيور .

شاسي و كلاف : از جنس نبشي و پروفيل رنگ شده با جوش CO2 يا آرگون .

سيني جمع آوري فضولات : از جنس آلومينيوم يا گالوانيزه به صورت متحرك در زير هر طبقه قفس .

ديواره پشت و سقف قفس : از جنس ورق آلومينيوم يا گالوانيزه ثابت .

ديواره هاي كناري و جلويي قفس : از جنس توري مشبك گالوانيزه متحرك با فريمميله اي استنلس استيل 304 مرغوب ضد زنگ .