مقید کننده موش کوچک ازمایشگاهی (RM1.PN)

مقید کننده موش کوچک ازمایشگاهی (RM1.PN)

از جنس پلكسي گلس شفاف با درب لولائي در پشت براي انجام تزريق صفاقي – زيرجلدي و دم موش، به صورت تك سايز.