مقید کننده موش کوچک ازمایشگاهی (RM2.PN)

مقید کننده موش کوچک ازمایشگاهی (RM2.PN)

از جنس پلكسي گلس دودي با درب لولائي در پشت براي انجام تزريق صفاقي – زيرجلدي و دم موش، به صورت تك سايز.