مقید کننده موش صحرایی (رت) همستر (RR1.PN)

مقید کننده موش صحرایی (رت) همستر (RR1.PN)

از جنس پلكسي گلاس شفاف با 2 عدد شيار در انتهاء براي تنظيم از نظر طول حيوان، جهت انجام تزريق صفاقي زيرجلدي و دم حيوان براي رت هاي زير يكصد گرم.