مقید کننده موش صحرایی (رت) و همستر (RR2.PN)

مقید کننده موش صحرایی (رت) و همستر (RR2.PN)

از جنس پلكسي گلاس شفاف با 4 عدد شيار در انتهاء براي تنظيم از نظر طول حيوان، جهت انجام تزريق صفاقي – زيرجلدي و دم حيوان براي رت هاي بين يكصد الي دويست گرم.