رک آلومينيومي (RT128.PN)

رک آلومينيومي (RT128.PN)

جهت قراردادن 28 قفس تيپ 1 به صورت 4 رديف در 7 طبقه با چرخ هاي متحرك گردان (تك پيچ) مجهز به ترمز با جوشكاري آرگون و پوشش آنودايز (بصورت خالی)