رك آلومينيومي (RT412.GPN)

رك آلومينيومي (RT412.GPN)

جهت قراردادن 12 قفس تيپ 4 خوكچه هندي به صورت 2 رديف در 6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان (تك پيچ) مجهز به ترمز با جوشكاري آرگون و پوشش آنودايز به همراه قفس های تيپ 4