رك آلومينيومي (RT412.GPN)

رك آلومينيومي (RT412.GPN)

جهت قراردادن 12 قفس تيپ 4 خوكچه هندي بهصورت 2 رديف در 6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان ( تك پيچ )

مجهز به ترمز با جوشكاري آرگون و پوشش آنودايز يا رنگ كوره اي الكترواستاتيك به دلخواه خريدار

( در صورت لزومرك فوق از جنس استنلس استيل 304 مرغوب ضد زنگ و يا فلز آهن با پوشش رنگ كورهاي الكتروستاتيك قابل ارائه مي باشد ) .