رك آلومينيومي (RT412.RPN)

رك آلومينيومي (RT412.RPN)

جهت قراردادن 12 قفس تيپ 4 رت و همستر به صورت 2 رديف در 6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان (تك پيچ) مجهز به ترمز با جوشكاري آرگون و پوشش آنودايز به صورت خالی.