دستگاه شاتل باکس (Shuttle Box 2021.PN)

دستگاه شاتل باکس (Shuttle Box 2021.PN)

جهت دادن جريان هاي متغيير با باكس مربوطه تاریک و روشن از جنس پلکسی گلس و تنظيم ميزان شوك دهي به صورت ثابت و متغير به همراه دستگاه استیمولاتور.