دستگاه استیمولاتور (STIMULATOR 2021.PN)

دستگاه استیمولاتور (STIMULATOR 2021.PN)

با قابليت تنظيم ميزان شوك و جريان دلخواه به صورت ديجيتال از يك دهم ميلي آمپر الي ده ميلي آمپر و تعبيه دو باكس تاريك و روشن .