دستگاه استیمولاتور (Stimulator 2021.PN)

دستگاه استیمولاتور (Stimulator 2021.PN)

با قابليت تنظيم ميزان شوك و جريان دلخواه به صورت ديجيتال از يك دهم ميلي آمپر الي ده ميلي آمپر.