صندلی تابوره

صندلی تابوره

تمام استیل جک دار به صورت پانچ شده با پشتی فنری