دستگاه تیل فلیک موش (TAIL FLICK 2021.PN)

دستگاه تیل فلیک موش (TAIL FLICK 2021.PN)

با قابليت شدت جريان از 1 الي 12 و تايمر اتوماتيكاندازه گيري زمان با سنسور اتوماتيك و سيستم قطع شدت جريان در زمان احساس درد توسط موش به همراه سيستم Cut off و نمايشگر به صورت LCD .