سطح شيب دار

سطح شيب دار

به صورت پلكسي گلاس مشكي با قابليت تنظيم سطح شيب، در زاويه هاي مختلف تا 90 درجه.