جعبه مطالعه رفتاری (MRZ.APN)

جهت انجام تست مورفين و غيره با شيشه و آئينه زاويه دار از جنس آلومينيوم يا پلكسي گلاس شفاف به همراه جعبه نگهدارنده موش از جنس پلكسي گلاس شفاف .

 tajhizgostar_oir@yahoo.com 

02166351900

09121835201