مقید کننده موش صحرایی (رت) و همستر (RR3.PN)

از جنس پلكسي گلاس شفاف با 2 عدد شيار در انتهاء براي تنظيم از نظر طول حيوان، جهت انجام تزريق صفاقي زيرجلدي و دم حيوان براي رت هاي بيش از دويست گرم.

 tajhizgostar_oir@yahoo.com 

02166351900

09121835201