تله زنده گیز موش (TMR.PN)

جهت گرفتن موش در محيط باز به صورت توري با كلاف و محل طعمه در سايزهاي مختلف .

 tajhizgostar_oir@yahoo.com 

02166351900

09121835201